[Thách Đấu Hàn] SSG Stitch bắn nát đối phương với Varus Xạ Thủ
Quả hack não Karma ghê thật đấy.
Cao Thủ | June 24, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan