[Thách đấu Hàn] Snake Flandre đưa Cassiopeia lên đường trên đối đầu Rumble
Bên kia có Ambition và Spirit...
Cao Thủ | February 8, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan