[Thách Đấu Hàn] SKT T1 Untara – Rumble vs Kennen – Huni
2 thanh niên này uýnh nhau vui phải biết nè.
Cao Thủ | July 4, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  , ,

Video liên quan