[Thách Đấu Hàn] SKT T1 Faker – Xayah vs Kalista – Bang
Huynh đệ tương tàn :v
Cao Thủ | July 25, 2017 | By Broken Wings

Video liên quan