[Thách Đấu Hàn] SKT T1 Faker – LeBlanc vs Cassiopeia – EDG Scout
Ây gù mấy oppa lại gặp nhau rồi.
Cao Thủ | June 14, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan