[Thách đấu Hàn] Save cầm Gangplank mang trừng phạt đối đầu Cassiopeia đường trên
Gangplank với việc mang Trừng Phạt liệu sẽ đối phó ra sao với vị tướng tay dài Cassiopeia?
Cao Thủ | July 1, 2015 | By Hunter

Highlight

 

Full trận

LM360 - The Boss

Video liên quan