[Thách Đấu Hàn] Rush quăng gạch vỡ mặt Graves với Taliyah đi rừng
Sát thương kiểu bị lỗi hay sao ấy.
Cao Thủ | June 9, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan