[Thách Đấu Hàn] Ruler – Twitch khô máu cùng Nunu hỗ trợ
Nunu hỗ trợ buff tốc đánh cho mạnh phết.
Cao Thủ | May 30, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan