[Thách Đấu Hàn] Ruler bắn điên cuồng với Twitch Xạ Thủ (vs Faker)
Gank cả bản đồ luôn
Cao Thủ | June 5, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  , ,

Video liên quan