[Thách Đấu Hàn] Ruler bắn cháy máy với Twitch Xạ Thủ
Gragas Hỗ Trợ nha.
Cao Thủ | May 26, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan