[Thách Đấu Hàn] Rookie chơi bài dị với Karthus Mid Trừng Phạt + Nunu
Dị vô cùng dị.
Cao Thủ | June 10, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan