[Thách Đấu Hàn] Peanut với con bài tủ Nidalee hủy diệt
Nói chung là không có gì phải bàn cãi.
Cao Thủ | June 14, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan