[Thách Đấu Hàn] Peanut leo rank mẫu mực với tướng tủ Lee Sin
Lee Sin Quyền Thái luôn, chai hát à nha.
Cao Thủ | August 1, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan