[Thách đấu Hàn] Nidalee trong tay LeVi cũng đáng sợ không kém Lee Sin
Khát máu không kém gì Leesin luôn
Cao Thủ | January 9, 2017 | By Luiigi

Video liên quan