[Thách Đấu Hàn] Lee Sin với kỹ năng tuyệt đỉnh trong tay Kuro
Lâu lắm mới xem một trận Lee Sin Hàn xẻng đã mắt như vậy.
Cao Thủ | July 9, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan