[Thách Đấu Hàn] Lee Sin Sóng Âm Nam Châm trong tay Ambition
Sút Q thì ít có khi trượt.
Cao Thủ | April 29, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan