[Thách Đấu Hàn] KT Deft – Caitlyn 100% Chí Mạng gánh team cực mạnh
Thực ra là 110% lận...
Cao Thủ | January 6, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan