[Thách Đấu Hàn] KT DEFT bắn cả thế giới với chuột Twitch
Chuột vẫn rất mạnh nha.
Cao Thủ | May 22, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan