[Thách Đấu Hàn] Kog’Maw “xả nước bọt” điên cuồng trong tay Stitch
Lên toàn đồ rẻ tiền mà vẫn lực.
Cao Thủ | June 27, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan