[Thách Đấu Hàn] Khi KT Mata đổi gió với Twitch Xạ Thủ
Bắn thế mới gọi là bắn chứ.
Cao Thủ | June 3, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan