[Thách Đấu Hàn] Kakao đánh bom cảm tử với Zilean vs Orianna
Đánh thường ăn mấy mạng lận mới ghê chứ.
Cao Thủ | July 11, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan