[Thách Đấu Hàn] Kai’Sa trong tay Bang hổ báo bắn như cái máy
Kiểu di chuột không biết mỏi tay.
Cao Thủ | May 21, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan