[Thách Đấu Hàn] Insec gánh team với tướng tủ Lee Sin
Lee Sin Thần Thánh có khác.
Cao Thủ | June 16, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan