[Thách Đấu Hàn] Fiora của Untara nhét Camille no hành
Lên gank cân cả 2 luôn nè.
Cao Thủ | July 12, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan