[Thách Đấu Hàn] Faker với Irelia đường giữa đè nát Ryze
Lại còn được rừng hỗ trợ liên tục chứ.
Cao Thủ | May 17, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan