[Thách Đấu Hàn] Faker với Darius Đường Giữa đụng độ Master Yi x Taric
Đánh nhau tơi bời khói lửa.
Cao Thủ | June 11, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan