[Thách đấu Hàn] Faker sử dụng Taric đi hỗ trợ vs SwordArt
2 ông AD và Support hết trận cũng không ăn được mạng!
Cao Thủ | January 20, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

LM360 - The Boss

Video liên quan