[Thách Đấu Hàn] Faker sử dụng Taliyah đấu tướng tủ Leblanc
Quăng đá như điên sao chơi.
Cao Thủ | June 14, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan