[Thách Đấu Hàn] Faker dũng mãnh với Swain đường giữa
Jhin Guinsoo nhé các bạn.
Cao Thủ | March 27, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan