[Thách Đấu Hàn] Faker di chuyển cực hay với Taliyah
Bard hỗ trợ hay thiệt.
Cao Thủ | July 16, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan