[Thách Đấu Hàn] Faker càn quét với Shyvana đi rừng
Chơi thế này thì sur sớm roài.
Cao Thủ | January 9, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan