[Thách đấu Hàn] Faker cầm Lee Sin đi rừng vs Ultimate Hope (Rengar đường trên)
Faker lên gank Hope nhiệt tình ghê...
Cao Thủ | January 9, 2017 | By Hunter

Highlights


Full game

Video liên quan