[Thách đấu Hàn] Faker cầm Camille chiến nhau với Riven ở đường trên
Mang Camille đi hỗ trợ được thì mang đi top ngon ơ...
Cao Thủ | January 9, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan