[Thách Đấu Hàn] EDG Zet lả lướt với Kalista Xạ Thủ
Nhảy như lên cơn thế sao chơi.
Cao Thủ | September 2, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan