[Thách Đấu Hàn] Duke bắn tỉa cực hay với Xạ Thủ Caitlyn
Hit n Run quá hay luôn.
Cao Thủ | June 23, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan