[Thách Đấu Hàn] Dopa lật kèo căng thẳng với bài tủ Twisted Fate
Thế mà cứ tưởng thua rồi chứ.
Cao Thủ | July 12, 2017 | By Broken Wings

Highlights

Full Game

Tags:  ,

Video liên quan