[Thách đấu Hàn] Cassiopeia đường giữa của CJ Entus caNdy mạnh không địch nổi vs MickeyGod
Team kia thấy Cassiopeia là xác định lên bảng...
Cao Thủ | January 8, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan