[Thách Đấu Hàn] Cặp đôi bá đạo Lucian x Thresh
Thresh kéo ghê nhưng Lucian bắn cũng không phải dạng vừa.
Cao Thủ | June 10, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan