[Thách Đấu Hàn] Blank học kkOma đi rừng với Shyvana
kkOma leo lên KC3 với Shyvana đấy nhé.
Cao Thủ | September 4, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan