[Thách Đấu Hàn] Blank ăn thịt cực mạnh với Shyvana
Hôm nay Blank đã không ăn cỏ như mọi lần nữa
Cao Thủ | December 25, 2017 | By HQ

:)
Tags:  ,

Video liên quan