[Thách Đấu Hàn] AFs Kuro thể hiện bản năng sát thủ với Talon
Vào tập đánh Talon thôi.
Cao Thủ | December 16, 2017 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,