[Thách Đấu Hàn] Ác mộng Darkin trong tay SSG Haru
Vừa trâu bò, sát thương cũng khủng khiếp nốt.
Cao Thủ | July 31, 2017 | By Broken Wings

Tags:  ,

Video liên quan