[Thách Đấu Hàn] Aatrox no hành dưới lưỡi kiếm của Fiora – The Shy
Băng trụ luôn từ đầu thì thua.
Cao Thủ | September 10, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  ,

Video liên quan