[Thách đấu EU] G2 Perkz quẩy tưng bừng với Yasuo đường giữa
Thanh niên Perkz chém ghê thật...
Cao Thủ | January 8, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan