[Thách đấu Brazil] Ayel cầm Darius chém nát Galio đường trên
Chém ghê vãi...
Cao Thủ | May 30, 2017 | By Hunter

Highlights

 

Full game

Video liên quan