Slayder bắn lực hết cỡ với Ezreal nhưng không thể 1vs9
Đúng là nhân tố gánh đội ghê nhất trong FL
Highlight | June 30, 2019 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  

Video liên quan