SKT T1 Huni chơi Tanks!?
SKT T1 đã sẵn sàng giới thiệu 1 người đi đường trên đẳng cấp cao nữa...
Cao Thủ | January 10, 2017 | By Hunter

LM360 - The Boss

Video liên quan