Shiphtur – Bard Hỗ Trợ gây nhiều sát thương nhất đội (ft. Imaqtpie)
Lên đồ Hỗ Trợ bình thường mà đánh vẫn rất đau
Hài Hước | February 18, 2018 | By Gosu.Katie

Hello, World!
Tags:  ,

Video liên quan