Sát thương của Pyke sẽ ra sao với 1500+ AD?
Chạm nhẹ cái cũng nằm ngửa.
Highlight | May 17, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Video liên quan