Ryze trong tay Thách Đấu Hàn đập nát chiến thuật Yi x Taric
Chưa thấy chiến thuật này ở Việt Nam nhiều lắm.
Cao Thủ | June 10, 2018 | By Broken Wings

Chào. Xem video đi các bạn, đừng làm tớ buồn.
Tags:  

Video liên quan